تبلیغات
وب سایت تخصصی نقشه کشی صنعتی - انواع پرسپکتیو

هدف از راه اندازی این وب سایت این است که گامی در پیشرفت دانشجویان رشته نقشه کشی صنعتی برداشته باشیم

حمید رضا بوچانی

جستجو

 

انواع پرسپکتیو

1389/08/2   13:08برای مشاهده انواع پرسپکتیو به ادامه مطلب بروید 

پرسپکتیو یا تصاویر مجسم که هر سه بعد از یک جسم را نمایش می دهد برای کمک به فهم بهتر و ایجاد درک برای کسی که از دانش نقشه کشی برخوردار نیست به کار می رود به طوری که مانند یک عکس به معرفی قطعه می پردازد و در چند نوع مختلف ترسیم میشود که در ادامه به تشریح آنها خواهیم پرداخت .

تصویر مجسم (عمودی) ایزومتریک :

از پرسپکتیو ایزومتریک را می توان به عنوان رایج ترین تصویر مجسم در صنعت نام برد و در معرفی آن باید گفت : محور Xها با زاویه 30درجه و محور y ها بازاویه 30درجه (150درجه ) و محور Zها با زاویه 90 درجه نسبت به خط افق رسم می شود و تمامی اندازه ها بر روی این سه محور1:1 (در اصل اندازه ها بر روی محورها برابر 82% است که برای سولت به مقدار 1:1 ترسیم می گردد ) می باشد .
تصویر مجسم (عمودی) دیمتریک :

این نوع تصویر مجسم همانطور که از نامش پیداست (دو مقیاسی) تصاویر در آن با دو مقیاس رسم می شوند مقیاس دو محور ارتفاع و طول 1:1 و عرض را1:2رسم می شود . محور Xها بازاویه 7درجه و 10دقیقه و محور Zها با زاویه90 درجه و محورYها با زاویه41درجه و27 دقیقه می باشد (اندازه ها بر روی محورYها 1:2 است ) که برای سهولت بیشتر محور Xها با زاویه 7درجه و Yها با زاویه 42 درجه رسم می شود .
تصویر مجسم (مایل) کاوالیر :

  بهترین پرسپکتیو به دلیل نهوه قرار گیری محورها برای رسم قطعاتی که از قوس و دوایر زیادی برخوردارند پرسپکتیو کاوالیر است .در این پرسپکتیو محور Xها بازاویه 0و برروی خط افق و محورZها بازاویه 90درجه ومحورYها بازاویه 45 درجه رسم می شود مقیاس بر روی محور XوZ1:1 وبر روی محور Yها1:1رسم می شود .
تصویر مجسم (مایل) کابینت :

این نوع پرسپکتیو تقریبا همانندهمان پرسپکتیو کاوالیر است با این تفاوت که مقیاس ها درمحورYها 1:2 است . وبیشتر برای اجسام با طول زیاد مناسب است .


تصویر مجسم یک نقطه فرار :

این نوع از پرسپکتیو به ندرت برای رسم قطعات صنعتی کاربرد دارد و بیشتر برای ترسیمات معماری استفاده می شود . در این نوع پرسپکتیو خطوط بجز خطوط ارتفاع به یک نقطه گریز ختم می شوند .

 

تصویر مجسم دو نقطه فرار :

این نوع از پرسپکتیو به ندرت برای رسم قطعات صنعتی کاربرد دارد و بیشتر برای ترسیمات معماری استفاده می شود . در این نوع پرسپکتیو تمامی خطوط بجز خطوط ارتفاع به دو نقطه گریز ختم می شوند .
نوشته شده توسط : حمید رضا بوچانی