تبلیغات
وب سایت تخصصی نقشه کشی صنعتی - مجهول یابی

هدف از راه اندازی این وب سایت این است که گامی در پیشرفت دانشجویان رشته نقشه کشی صنعتی برداشته باشیم

حمید رضا بوچانی

جستجو

 

مجهول یابی

1389/08/2   13:38
برای مشاهده  مطالب آموزش مجهول یابی در نقشه کشی صنعتی  به ادامه مطلب بروید

تمرین مجهول یابی تمرینی است که به نقشه کش قدرت تجسم و تصور بالایی میبخشد این قدرت لازمه کار در  رشته نقشه کشی صنعتی می باشد و به  این طریق صورت می گیرد که معمولا با استفاده از دو تصویر از جسم , تصویر سوم که همان تصویر مجهول است بدست  می آید و این عمل به دو روش صورت می گیرد : 1)روش مجهول یابی با استفاده از خطوط رابط کمکی 2) روش مجهول یابی با استفاده از آنالیز سطوح

* روش مجهول یابی با استفاده از خطوط کمکی :

 به این صورت است که اول باید دانست که تقریبا هر خط و نقطه ای  در هر صفحه اثری در صفحه دیگر دارد که قابل ردیابی است به طریقی که 1- هر نقطه در تصویر قائم  در امتداد خط افق روی تصویر جانبی اثر دارد وبالعکس 2- هر نقطه در تصویر قائم در امتداد راستای عمود بر روی صفحه تصویر افقی اثر دارد و بالعکس 3-  نکته قابل توجه این است که هر نقطه در تصویر افقی  با شیب 45درجه به سمت تصویر جانبی , بر روی تصویر جانبی اثر دارد و بالعکس .نتیجه ای که حاصل می شود این است که اندازه ارتفاع در صفحه قائم و صفحه نیم رخ برابر است واندازه طول در تصویر قائم با تصویر افقی برابر است . برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید :

هر خط تشکیل شده از یک نقطه ابتدایی و یک نقطه انتهایی که با اتصال آن دو به یکدیگر خط ترسیم میشود و هر شکل تشکیل شده از یک سری خطوط که با پیدا کردن نقاط هر خط می توان آن را رسم کرد . نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد نهوه پیدا کردن نقاط و چگونگی ایجاد اثر ان در هر تصویر است که در بالا توضیح داده شد و برای تسلط احتیاج به تمرین هر چه بیشتر دارد .

* روش مجهول یابی با استفاده از آنالیز سطوح :

این روش نیازمند درک صحیح صفحات تشکیل دهنده یک جسم است . در این روش با دسته بندی و آنالیز صفحات یک جسم به دستیابی تصویر مجهول می پردازیم  به این صورت که اگر بتوانیم تشخیص دهیم تصویر در چه حالتی ( منظور به صورت خط یا صفحه )قرار دارد نیمی از کار انجام شده و به ترسیم می پردازیم اما لازمه شناخت موقعیت تصویر دانستن نکات زیر است :

آ ) اول اینکه اگر سطحی موازی با یکی از صفحات قائم یا افقی یا جانبی باشد تصویر آن سطح در یک تصویر به صورت سطح ودر دو تصویر به صورت خط دیده می شود .

ب) دوم اینکه اگر سطحی با هیچ یک از صفحات تصویر موازی نباشد یعنی اینکه به صورت شیب باشد حال اگر شیب به صورت شیب نوع اول باشد (شیب نوع اول سطوح شیبداری هستند که شیب آنها فقط در یک تصویر مشاهده می شود ) باید در یک صفحه به صورت خط و در دو صفحه دیگر به صورت سطح باشد .
نوشته شده توسط : حمید رضا بوچانی